HİZMETLERİMİZ

Güvenlik Mühendisliği ve Danışmanlığı
Ana Sayfa / HİZMETLERİMİZ / Güvenlik Mühendisliği ve Danışmanlığı

Güvenlik Mühendisliği ve Danışmanlığı

Strateji: Bir firma Pronet Güvenlik’e güvenlik konusunda başvurduğunda, herhangi bir eyleme geçmeden önce detaylı bir durum tespiti yaparız. Firmanın işleyişi ve potansiyel risk alanları ile ilgili detaylı bilgi alırız.
Firmaya özel tasarım: Her firmanın organizasyonel yapısının farklı olduğunu biliriz. Çalışanlarının profilinden tutun da, tesisin coğrafi konumuna, faaliyet alanlarından, kurumsal duyarlılıklarına kadar değişen parametreler, hizmet verdiğimiz firmaların her birini benzersiz kılar. Firmanın kendi özel durumunu iyice anladıktan sonra, o firmaya özel bir güvenlik stratejisi önerir, bir güvenlik politikası tanımlarız. Firmanın güvenlik sistemi de bu strateji ve politika ile paralel biçimde geliştirilir.

Güvenlik Mühendisliği: Güvenlik danışmanlığı hizmetimizi gerçekleştirirken, en büyük dayanağımız güvenlik mühendisliği konusundaki uzmanlığımızdır. Güvenlik mühendisliği, günümüzde artan riskler, ilerleyen teknoloji ve karmaşıklaşan mimari yapılar paralelinde gelişmiş bir mühendislik dalıdır. Bir binanın veya tesisin güvenlik sistemini kurgulayabilmek için, binanın yapısal özelliklerinden, iç tasarımından, düşünülen güvenlik sisteminin teknolojisinden, bu sistemin binanın mevcut teknolojik altyapısıyla nasıl entegre edilebileceğinden ve binada ya da tesiste üretilen işin doğasına özgü operasyonel detaylardan eşit derecede anlamak gerekir.

Güvenlik danışmanlığı hizmetimizi gerçekleştirirken, en büyük dayanağımız güvenlik mühendisliği konusundaki uzmanlığımızdır.

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

 • Risk analizleri
 • Tehdit ve savunma düzeyi değerlendirmesi
 • Kurumsal güvenlik politikası oluşturulması
 • Yapıların mimari açıdan incelenmesi
 • Risk ve tehdit düzeylerine göre yapısal güvenlik önlemleri tasarımı
 • Planlama ve projelendirme (elektronik güvenlik araçları)
 • Güvenlik hizmeti planlaması (elemanlı güvenlik)
 • Rutin ve acil durum prosedür ve planlarının hazırlanması
 • Kriz yönetimi
 • İş sürekliliği planları
 • Güvenlik sistem ve hizmetleri şartnamelerinin hazırlanması
 • Uygulamaların denetlenmesi
Bize Ulaşın