HİZMET ALANLARI

Ana Sayfa / HİZMET ALANLARI

Kalabalık mekanları nasıl koruyoruz ?
OKULLAR / ÜNİVERSİTELER / HASTANELER / ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ / LİMANLAR / OFİS BİNALARI / STADYUMLAR /KÜLTÜR MERKEZLERİ

Şehirlerde giriş/çıkışların yoğun olduğu, her gün binlerce insanın uğrak yeri olan kalabalık mekanlar arttıkça, bu mekanlardaki güvenlik riskleri de aynı oranda çoğalıyor. Pronet, profesyonel elemanlı güvenlik sistemi ile bu mekanlarda yüksek koruma sağlıyor.

PRONET'İN SAĞLADIĞI FAYDA NEDİR ?

 • Herkesin kendini güvende hissetmesi sağlanır.
 • Pronet’in profesyonel güvenlik görevlileri kurum imajına katkıda bulunur.
 • Her işletme kendi özelliklerine göre değerlendirilir ve görev yapacak güvenlik görevlilerine bu yönde kapsamlı eğitim verilir.
 • Üst düzey güvenlik hizmetinin yanı sıra işletmenin operasyonları ile ilgili veriye dayanan analizler sunulur.
 • Güvenlik tedbirleri alınırken, ziyaretçiler rahatsız edilmez.
 • Kurgulanan güvenlik sisteminin, dinamik, saydam ve ölçülebilir halde sürdürülebilmesi için eşzamanlı raporlama (idari&olay raporları) ve iç değerlendirmeler yapılır.

RİSKLER VE TEHDİTLER

 • Organize suç örgütleri ve terörist gruplar
 • Adi suçlar (hırsızlık, kapkaç vb…)
 • Gösteri ve toplu eylem
 • Ticari varlıklara ve markalara karşı gelebilecek zarar
 • Tesislerin işletme kurallarına aykırı hareketler
 • Doğal afet gibi acil durumlar
 • Bireysel eylemler

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

YÜKSEK RİSK TAŞIYAN KURUM VE KURULUŞLAR
ULUSLARARASI FİRMALAR / FABRİKALAR VE TESİSLER / GİZLİLİK ARZ EDEN KURUMLAR / HASSAS KONUMDA BULUNAN ALANLAR

Bazı kurum ve kuruluşların, uluslararası toplumdaki konumları gereği güvenlik ihtiyaçları daha fazladır. Güvenliği özel önem taşıyan bu yerlerin korunmasında profesyonel yaklaşım gereklidir.

PRONET'İN SAĞLADIĞI FAYDA NEDİR ?

 • Kurum ve kuruluşta çalışanların ve üst düzey yöneticilerin güvenliği sağlanır.
 • Pronet’in profesyonel güvenlik görevlileri kurum imajına katkıda bulunur.
 • Kuruma özel, elektronik ve fiziki güvenlik çözümleri üretilir.
 • Global güvenlik standartlarına uygun yapı oluşturulur ve global güvenlik protokollerine bağlı operasyon sürdürülür.
 • Simülasyon çalışmaları ile kurumun ve personelin acil durumlara karşı sürekli hazır olması sağlanır.

RİSKLER VE TEHDİTLER

 • Terör (Yıkıcı terörist eylemler, silahlı saldırılar, kundaklama vb… )
 • İş kazaları
 • Saldırı, doğal afet gibi acil durumlar
 • Gösteri ve toplu eylem ve izinsiz girişler
 • Kayıp önleme
 • Ticari varlıklara ve markalara karşı gelebilecek zararlar
 • İşletme kurallarına aykırı hareketler

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

YAKIN KORUMA GEREKTİREN ÖNEMLİ KİŞİLER
VIP / İŞ ADAMLARI / DEVLET ADAMLARI / YABANCI GRUPLAR

Konumları ya da görevleri nedeniyle, bazı kişi ve gruplar güvenlik açısından risk altında yaşarlar. Bu kişi ve grupların hayatlarını aynı kalitede ve güven içersinde devam ettirebilmeleri için yakın korumaya ihtiyaçları vardır.

PRONET'İN SAĞLADIĞI FAYDA NEDİR ?

 • Kişi veya grubun günlük hayatına güven içinde devam etmesi sağlanır.
 • Korunan kişinin toplum içindeki imajına katkı sağlanması hedeflenir.
 • Koruma hizmeti aynı zamanda olası eylemlere karşı caydırıcı unsur niteliği de taşır.
 • Korunan kişilerin ev ve iş yeri güvenliği ile ilgili de etkili çözümler sunulur.
 • Bu kişilerle ilgili güncel haberler takip edilir, muhtemel tehditlere karşı önceden önlem alınır.
 • Koruma hizmeti yasal çerçeveler ölçüsünde ve diğer güvenlik güçleri ile işbirliği içinde verilir.

RİSKLER VE TEHDİTLER

 • Terör (bombalı eylemler, silahlı saldırılar vb … )
 • Kişiye veya gruba gelebilecek fiziki zarar (kargaşa, taciz vb …)
 • Rehin alınma
 • Özel hayatın gizliliğinin ihlali

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

FUARLAR VE KONFERANSLAR
FUARLAR / KONFERANSLAR / ÖZEL ORGANİZASYONLAR

Her yıl binlerce kişinin bir araya geldiği fuar, konferans ve özel organizasyon alanları, içeriği, katılımcıları, maddi boyutları ile değişik suç unsurlarının tehditi altındadır. Kontrol edilmesi zor alanlarda düzenlenen bu organizasyonlarda özel bir güvenlik anlayışı ile hareket edilmesi gerekiyor.

PRONET'İN SAĞLADIĞI FAYDA NEDİR ?

 • Organizasyona dahil olan herkesin (organizatörlerin, katılımcı firma- ların, ziyaretçilerin, medya mensupları vb) güvende olması ve organi- zasyonun düzeni sağlanır.
 • Pronet‘in güvenlik görevlileri, profesyonel yaklaşımları ve iletişim becerileriyle, kurumunuzun imajına katkı sağlamayı hedefler.
 • Fuarlar ve konferanslar için imaj ve prestij önemlidir. Pronet fiziki güvenlik çalışanları, bu mekanlar için belirlenen yüksek profile, bilgi ve uzmanlığa sahiptir.
 • Pronet, fiziki güvenlik sektöründeki tecrübesi sayesinde yaşanabile- cek senaryoları önceden hesaplama becerisine sahiptir. Müşterilerini organizasyonun akışında çıkabilecek sorunlara hazırlayarak organi- zasyonun planlama sürecine artı bir değer sağlar.

RİSKLER VE TEHDİTLER

 • Politik konjonktürden dolayı uluslararası firmaların hedef olma riskleri.
 • Fuarlarda karışıklık (kargaşa, taciz, kavga vb.)
 • Adi suçlar (hırsızlık, kapkaç vb.)
 • Ticari varlıklara ve markalara karşı gelebilecek zararlar.
 • Organizasyon şirketlerinin kurallarına aykırı hareketleri. » Yangın ve su baskını gibi doğal afetler.

NASIL ÇALIŞIYORUZ ?

Bize Ulaşın